Bamporiki appeals four-year sentence

Edouard Bamporiki in the court on September 21. Courtesy
Edouard Bamporiki in the court on September 21. Courtesy
Aurore Teta Ufitiwabo