Japan to award Uwayo for promoting Karate in Rwanda

Theo Uwayo, President of Rwanda Karate Federation (Ferwaka). / Photo: File.
Theo Uwayo, President of Rwanda Karate Federation (Ferwaka). / Photo: File.
Lavie Mutanganshuro