Mbonyi, gospel artistes thrill Huye

Israel Mbonyicyambu on stage. / Courtesy.
Israel Mbonyicyambu on stage. / Courtesy.
Bertrand Byishimo