Djazilla Mwamikazi: The meteoric rise of Africa’s top mountain bike rider

Rwandan female rider Djazilla Mwamikazi is one of Africa's top mountain bike riders-courtesy
Rwandan female rider Djazilla Mwamikazi is one of Africa's top mountain bike riders-courtesy
Eddie Nsabimana