Who is Sheikh Musa Sindayigaya, the new Mufti of Rwanda?

The newly elected Mufti of Rwanda, Sheikh Musa Sindayigaya delivers remarks on Sunday, May 26. Photos by Craish Bahizi
The newly elected Mufti of Rwanda, Sheikh Musa Sindayigaya delivers remarks on Sunday, May 26. Photos by Craish Bahizi
Michel Nkurunziza