China, Rwanda to sign 15 pacts as Kagame hosts Xi Jinping

Chinese President Xi Jinping
Chinese President Xi Jinping
Julius Bizimungu