Juggling acting and hospitality: The story of Umukonyine

‘Umuturanyi ‘series actor Umukonyine, real name Charles Nkurikiyinka.
‘Umuturanyi ‘series actor Umukonyine, real name Charles Nkurikiyinka.
Emmanuel Gatera