MU RWEGO RWO GUSHYIRA MU BIKORWA ICYAMEZO CY'UMWANDITSI MUKURU CYO KUGURISHA MU CYAMUANRA INGWATE No 019-057737 CYO KU WA 06/08/2019

Auction date: 11/09/2019, Auction Time: 11:00am, Auction Category: Land UPI No: 4/05/03/01/423

MURWEGO RWO GUSHYIRA MU BIKORWA ICYEMEZO  CY'UMWANDITSI MUKURU CYO KUGURISHA MU CYAMUANARA INGWATE  No 019-057737 cyo ku wa 06/08/2019

 

Subscribe to The New Times E-Paper


For news tips and story ideas please WhatsApp +250 788 310 999    

 

Follow The New Times on Google News